Politika privatnosti i Politika kolačića (for english version please scroll down)


Pixel media d.o.o. posvećuje veliku važnost zaštiti osobnih podataka naših korisnika. Politika zaštite privatnosti uređuje način postupanja s informacijama koje Pixel media d.o.o. obrađuje odnosno prikuplja kad se posjete naše internet stranice. Obrada osobnih podataka temelji se na jednoj od zakonitih osnova obrade.


Voditelj obrade : Pixel media d.o.o.

Službenik za zaštitu podataka: zopcentral@styria.hr


 • Prikupljanje i obrada osobnih podataka


Osobnim podacima smatraju se oni podaci koji Vas identificiraju (poput imena, adrese, e-maila ili poštanske adrese i dr.). Pixel media d.o.o. ne prikuplja Vaše osobne podatke osim u slučaju kada ste nam ih Vi izričito učinili dostupnima (npr. prilikom naručivanja proizvoda ili pretplate ili nekog drugog razloga), čime pristajete odnosno dajete privolu na njihovo korištenje u niže navedene svrhe.


 • Korištenje i otkrivanje odnosno prijenos osobnih podataka


Pixel media d.o.o. koristit će Vaše osobne podatke za potrebe tehničkog upravljanja internetskim stranicama, analize preferenci te dostave općih i individualiziranih ponuda, s ciljem da Vam se omogući pristup posebnim informacijama te za potrebe komunikacije s Vama. Obavještavamo Vas da je moguće da Vaše osobne podatke učinimo dostupnima i drugim društvima unutar Styria Media Grupe i klijentima, a sve s ciljem ispunjenja svrhe za koju su navedeni osobni podaci prikupljeni. Također, Pixel media d.o.o. savjetuje svim roditeljima i skrbnicima da djecu poduče o tome kako sigurno i odgovorno postupati s osobnim podacima na internetu. Usluge koje pružamo nisu namijenjene osobama mlađim od 16 godina, ali za podatke koje prikupljamo ili obrađujemo ne možemo znati da li se odnose na osobe mlađe od 16 godina. Savjetujemo svim roditeljima i skrbnicima da poduče osobe mlađe od 16 godina o tome kako sigurno i odgovorno postupati s osobnim podacima na internetu.


 • Politika vezana uz korištenje i pohranjivanje Kolačića (HTTP cookies)


Naše internet stranice koje posjećujete koriste kolačiće. Kolačićima se smatraju datoteke male veličine koje se privremeno pohranjuju na Vašemu tvrdom disku, što našoj internet stranici omogućava prepoznavanje Vašega računala prilikom sljedećeg posjeta stranice Pixel media d.o.o..


Navedeni alati mogu prikupljati i pohranjivati tehničke podatke kao što su kolačići, IP adresa korisnika i/ili posjetitelja, identifikator mobilnog uređaja, podatke o pregledniku i slično, ali pritom ne identificiraju osobu.


Kolačići koji se pohranjuju služe u analitičke i statističke svrhe i za funkcioniranje svih značajki internetske strance i boljeg korisničkog iskustva. Ti kolačići mogu biti stalni kolačić koji na računalu korisnika ostaju pohranjeni i nakon posjeta te privremeni kolačići koji se pohranjuju samo tijekom posjeta stranici.


Kolačićima trećih strana Pixel media d.o.o. se koristi za dobivanje statističkih podataka o posjećenosti i načinu upotrebe naše internet stranice. Podaci koji se prikupljaju uključuju IP adresu korisnika, podatke o pregledniku, jeziku, operativnom sustavu i druge standardne statističke podatke koji se prikupljaju i analiziraju isključivo u anonimnom i masovnom obliku.


Ovisno o postavkama na Vašem internetskom pretraživaču, kolačići se mogu automatski prihvaćati. Ako niste suglasni njihovom upotrebom, kolačiće možete u bilo kojem trenutku lako izbrisati i/ili trajno isključiti na vašem računalu ili mobilnom uređaju pomoću postavki preglednika kojim se koristite.


Više informacija o upravljanju kolačićima potražite na stranicama preglednika kojim se koristite. Napominjemo kako je svrha kolačića poboljšanje i omogućivanje upotrebe naše internet stranice te sprječavanjem ili brisanjem kolačića možete onemogućiti funkcioniranje značajki naše internet stranica ili uzrokovati drugačiji rad i izgled u vašem pregledniku. Upravljanje kolacicima


 • Newsletter i pretplata


Ukoliko ste dali izričitu privolu za primanje Newslettera, možemo Vam poslati elektronički bilten s komercijalnim sadržajem za oglašavanje. Podatke koje ste nam dostavili kako biste se pretplatili na Newsletter koristit će se samo za slanje Newslettera. Ukoliko želite odustati od pretplate na Newsletter, to možete učiniti u bilo kojem trenutku putem opcije otkazivanja pretplate koja se nalazi u Newsletteru. U slučaju otkazivanja pretplate, osobne podatke koje smo prikupili u tu svrhu prestat ćemo obrađivati.


Prikupljene podatke pohranjujemo samo za razdoblje tijekom kojeg primate bilten i niste otkazali Vašu privolu za primanje Newslettera.


Obrada podataka za primitak biltena nužna je za potrebe naših legitimnih interesa. Stoga niste obvezni dostaviti te podataka i/ili privolu na primitak biltena. Pravna osnova za primanje biltena je Vaša privola (članak 6. stavak 1. Opće uredbe o zaštiti podataka). U slučaju da niste dali privolu neće Vam biti poslan bilten.


U slučaju da Vam naš Newsletter bude dostavljen putem našeg poslovnog partnera, isti se za potrebe tog slučaja smatra izvršiteljem obrade. Obavještavamo Vas da naš poslovni partner također štiti sigurnost Vaših podataka odgovarajućim i najsuvremenijim tehničkim i organizacijskim mjerama. Naš poslovni partner ne smije koristiti navedene osobne podatke u druge svrhe, osim onih za koje smo im dali.Također napominjemo kako je obrada navedenih podataka potrebna je radi sklapanja ugovora. Stoga, ukoliko ne dostavite navedene podatke, nećemo biti u mogućnosti sklopiti ugovor niti obraditi Vašu narudžbu.


 • Sigurnost


Pixel media d.o.o. ulaže velike napore kako bi se osigurala sigurnost osobnih podataka te usklađenost s važećim propisima o zaštiti podataka (poput Opće uredbe o zaštiti podataka, Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka i dr.). Napominjemo kako su Vaši podaci savjesno zaštićeni od gubitka, uništenja, manipulacije, neovlaštenoga pristupa i neovlaštenog izdavanja. Naši zaposlenici Pixel media d.o.o. obvezni su poštivati povjerljivost Vaših podataka i pridržavati se općih akata Pixel media d.o.o.. Također, Pixel media d.o.o. koristi najsuvremenije tehničke i organizacijske zaštitne mjere kako bi osiguralo sigurnost Vaših osobnih podataka.


 • Rok pohranjivanja


Pohranjujemo Vaše podatke do isteka roka od 3 (tri) godine računajući od isteka ugovornog odnosa, osim onih podataka za koje važeći propisi propisuju duži rok pohranjivanja. Vaši podaci se u svrhe izravnog marketinga na temelju legitimnog interesa koriste do isteka roka od [3 (tri)] godine računajući od isteka ugovornog odnosa, kod podataka korisnika 3 (tri) godine nakon prikupljanja istih, a kod osobnih podataka koje pohranjuju foto i novinska agencija isti će biti dostupni u stalnoj agencijskoj ponudi i trajno pohranjeni u našoj arhivi, sve do trenutka povlačenja privole, osim onih podataka za koje važeći propisi propisuju duži rok pohranjivanja. Ukoliko je prisutna privola za obradu u promidžbene svrhe koja se proteže i na razdoblje koje slijedi nakon propisanog roka, Vaše podatke pohranjujemo sve do povlačenja privole.


 • Prava korisnika


Korisnik odlučuje koje podatke o sebi čini dostupnim Pixel media d.o.o.. U slučaju promjene bilo kojeg Vašeg osobnog podatka molimo Vas da o promjenama obavijestite zop@pixsell.hr kako bismo ispravili ili ažurirali Vaše osobne podatke.Ovim putem Vas obavještavamo kako imate pravo povući danu privolu u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično, na način da se obavijesti Pixel Media d.o.o., Oreškovićeva 3D 1010 Zagreb, u pisanom ili elektroničkom obliku ili usmenim putem. Nadalje,da po primitku izjave o povlačenju privole, pisanim putem ćemo potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Napominjemo kako sve obrade i/ili prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje će ostati pravno valjani.


Osim prava na povlačenje privole korisnici, u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka, imaju pravo na pristup i potvrdu od Pixel media d.o.o. u vezi s osobnim podacima, pravo na ispravak, pravo brisanja ("pravo na zaborav"), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka te pravo na prigovor. Također, korisnici imaju pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu za zaštitu podataka.


U slučaju da ste odlučili da ne želite dijeliti svoje podatke, molimo Vas uvažite kako možda nećete moći pristupiti nekim dijelovima internet stranica. Korisnici koji odluče da više ne žele primati naše usluge mogu se odjaviti od primanja obavijesti na način da odustanu od pretplate na našoj stranici, slanjem e-mail obavijesti na zop@pixsell.hr.


 • Automatizirana obrada


Napominjemo kako se neki podaci (poput vrste internetskoga preglednika koji rabite, broja posjeta, prosječnog vremena provedenog na stranicama, pregledavani sadržaj i slični) obrađuju se automatski prilikom pristupa internet stranicama Pixel Media d.o.o.. Navedeni podaci se koriste u svrhu procjene privlačnosti naše internet stranice. Napominjemo kako korisnik ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, osim ako je takva odluka potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između korisnika i Pixel Media d.o.o., dopuštena hrvatskim pravom ili pravom Unije ili temeljena na izričitoj privoli korisnika.


 • Veze s drugim stranicama


Ova izjava o zaštiti privatnosti odnosi se na početnu stranicu domaćina Pixel Media d.o.o.. Navedene stranice mogu sadržavati veze s drugim davateljima usluga te se na njih ne odnosi ova izjava o zaštiti privatnosti. Prilikom napuštanja internet stranice Pixel Media d.o.o., molimo Vas da se upoznate s izjavama o politici zaštite privatnosti na svakoj internet stranici koja prikuplja osobne podatke.


 • Obavijest o promjenama i kontakt


Svaka promjena naše politike zaštite privatnosti bit će objavljena uz ovu izjavu o zaštiti privatnosti, na početnoj stranici i na drugim mjestima za koje se smatra da su za to prikladna.


Ako imate bilo kakvih pitanja vezanih uz izjavu o zaštiti privatnosti molimo Vas da nas kontaktirate na zop@pixsell.hr.Privacy Policy and Cookie Policy


Pixel media d.o.o. is committed to protecting the personal data of our users. The Privacy Policy regulates the way how Pixel media d.o.o. treats the information collected and processed when our web pages are visited. Personal data processing is based on one of the lawful justifications for such processing.Controller: Pixel media d.o.o.

Data Protection Officer: zopcentral@styria.hr • Collection and processing of personal data


Personal Data means any data by which you may be identified (such as name, address, e-mail or postal address and similar). Pixel media d.o.o. does not collect your personal data unless in the event where you explicitly make them available to us (e.g. through an order of our product or subscription or some other reason), by which you accept and grant consent to its use for the below indicated purposes.


 • Use, disclosure and transfer of personal data


Pixel media d.o.o. shall use your personal data for the following purposes – technical administration of web pages, preference analysis and delivery of generic and personalised offers, with the scope of granting you access to special information and for purpose of communication with you. We would like to inform you that we may render your personal data available to other companies within Styria Media Group as well as to our clients, all in fulfilment of purpose for which such personal data was collected. Furthermore, Pixel media d.o.o. advises all parents and legal guardians to teach their children how to treat personal data on the Internet in a safe and responsible manner. Services that we provide are not intended for persons under the age of 16, but we cannot know whether the information we collect or process relate to a person younger than 16 years.

 • Policy on the use and storage of HTTP cookies


The web pages you are visiting are using cookies. Cookies are small size text files which are being temporarily saved on your hard disk and which allow our web page to recognise your computer at your next visit to the page Pixel media d.o.o..The abovementioned tools may collect and store technical data such as cookies, IP address of the user/visitor, mobile device identifier, data about the browser and similar, without identifying a person while doing so.


Cookies that are being stored are used for analytical and statistical purposes and for the correct functioning of all web page features as well as better user experience. Such cookies may be a permanent cookie which remains stored on the user’s computer even after the visit, and temporary cookies which are stored only during the visit to the web page.


Pixel media d.o.o. uses third parties’ cookies for purposes of obtaining statistical data on traffic and use of our web page. Collected data include the user’s IP address, data about the browser, language, operative system and other standard statistical data which are collected and analysed exclusively in an anonymous and mass form.Depending on the settings of your web browser, cookies may be accepted automatically. If you do not agree to their use, you may easily delete and/or permanently turn off cookies on your computer or mobile device through the settings of the web browser you are using.


More information on cookies administration may be found on pages of the browser you are using. We would like to emphasise that the purpose of cookies is the improvement and facilitation of use of our web page and by deleting or preventing cookies you may disable the functioning of our web page features or cause diverse functioning and appearance in your browser. Manage your cookie settings


 • Newsletter and subscription


In the event where you have granted your explicit consent to receive our Newsletter, we can send you an electronic bulletin with commercial content for advertising. Data which you have provided to us at the subscription to the Newsletter shall be used only for dispatching the Newsletter. Should you wish to recede from the Newsletter subscription you may do so any time, through the option of subscription cancellation contained in the Newsletter. When you cancel your subscription, we will cease to process your personal data collected for that purpose.


Collected data are stored only for a period of time during which you are receiving the bulletin and prior to the withdrawal of your consent for receiving the Newsletter.


Data processing for bulletin purposes is necessary for our legitimate interest. You therefore do not have the obligation to submit such data and/or consent to us in order to receive the bulletin. The lawful justification for receiving the bulletin is your consent (Article 6, paragraph 1 of the General Data Protection Regulation). If you did not grant your consent, the bulletin will not be sent to you.


Should you receive our Newsletter through our business partner, such partner shall be deemed as data processor. We would like to inform you that our business partner safeguards your personal data through state-of-the-art technical and organisational means. Our business partner cannot use the abovementioned personal data for purposes other than those approved by us.We would like to furthermore emphasise that the processing of the abovementioned data is necessary for entering into an agreement. Therefore, if you fail to submit the abovementioned data we will not be able to process your order and conclude the agreement.


 • Safety


Pixel media d.o.o. makes great efforts to ensure the safety of personal data and the compliance with valid personal data protection laws (such as General Data Protection Regulation, Act on the GDPR implementation and similar). We would like to highlight the fact that your data is being diligently protected from loss, damage, manipulation, unauthorised access and unauthorised disclosure. Employees of Pixel media d.o.o. have the obligation to respect the privacy of your data and to comply to general acts of Pixel media d.o.o.. Futhermore, Pixel media d.o.o. uses state-of-the-art technical and organisational protective measures in order to secure the safety of your personal data.


 • Retention period


We store your data until the expiration of 3 (three) years, counting from the expiration of the contractual relationship, unless for data subject to longer retention periods as prescribed by the valid laws. Based on the legitimate interest, your data is used for the purpose of direct marketing for the period of 3 (three) years, counting from the expiration of the contractual relationship, and the users’ data 3 (three) years after their collection, unless for data subject to longer retention periods as prescribed by the valid laws. If there is a consent for data processing for promotional purposes, extending beyond the period following the prescribed deadline, we will keep your data until the withdrawal of your consent.


 • User’s rights


The user decides which information about himself / herself shall make available to Pixel media d.o.o.. In case of changes in any of your personal information, please inform zop@pixsell.hr about them in order to rectify or update your personal information.


We hereby inform you that you have the right to withdraw the consent you granted, at any time, entirely or partially, by informing Pixel Media d.o.o., Oreškovićeva 3D 10010 Zagreb, in written or electronic form, or verbally. Upon the receipt of the consent withdrawal statement, Pixel Media d.o.o. shall confirm its reception in writing and any personal data affected by the withdrawal statement shall not be further processed, starting from the day of the consent withdrawal statement. Any processing/transfer effected prior to the consent withdrawal statement date shall remain legally valid.


Aside from the right to the consent withdrawal, users have, in accordance with valid laws on personal data protection, the right to access and confirmation by Pixel Media d.o.o. about personal data concerning the data subject, right to rectification, right to erasure (“right to be forgotten”), right to restriction of processing, right to data portability and right to object. Users have also the right to submit a complaint to the supervisory authority for personal data protection.


In the event when you have decided not to share your data, please take into consideration that you may not access certain parts of our web pages. Users who decide to cancel our services may unsubscribe from our newsletters through a subscription cancellation on our webpage, through an e-mail message sent to zop@pixsell.hr. • Automated processing


Please note that certain data (such as the type of the web browser you are using, the number of visits, the average time spent on web pages, the browsed content, and similar) are processed automatically when accessing web pages of Pixel Media d.o.o. The abovementioned information is used to assess the attractiveness of our web page. The user has the right to object to a decision based exclusively on automated processing, unless such a decision is necessary for the conclusion or execution of an agreement between users and Pixel Media doo, allowed by Croatian law or EU law or based on the explicit consent of the user. • Links to other web pages


This Privacy Notice applies to the home page of the host of Pixel Media d.o.o. These pages may contain links to other service providers and they are not subject to this Privacy Notice. When you leave Pixel Media d.o.o. web page, please familiarise yourself with privacy notices about privacy policy at each web page that collects your personal information. • Notification of changes and contact


Any change to our privacy policy shall be posted along with this Privacy Notice on the Home Page and other appropriate places.
Should you have any question regarding the Privacy Notice please contact us at zop@pixsell.hr.