Domanovići: Vojska Federacije BiH zauzela je mjesto, 13.06.1992.