Zavala: 1. brigada Armije BiH kreće u akciju, 15.06.1992.