Sarajevo: Barikade bosanskih Srba zbog referenduma, 01.03.1992.