Perušić: Mnogi objekti oštećeni nakon granatiranja srpske vojske, 10.3.1994.