Prethodna slika Sljedeća slika Zatvori

YL2-3261403

The northern Sahara ghorfa storage graneries of the traditional Berber mud brick fortified Ksar of Hedada or Hadada, near Tetouin, Tunisia, the settin...

Opis

The northern Sahara ghorfa storage graneries of the traditional Berber mud brick fortified Ksar of Hedada or Hadada, near Tetouin, Tunisia, the settin...

Autor

Funkystock

Raspoloživa licenca

  • Rights-Managed

Kolekcija

  • agefotostock

Agencija

  • agefotostock

Datum nastanka

  • 2015-06-16
  • Za pomoć i pojašnjenja o pravima korištenja, licenciranju, drugačijim rezolucijama ili ponudu za korištenje izvan ugovorenog obima, kontaktirajte nas.