Prethodna slika Sljedeća slika Zatvori

VG6-3223363

Main bathroom with toilet and clawfoot bathtub on raised ceramic tile platform on the upper floor inside an old circa 1850 Canadiana cottage style hom...

Opis

Main bathroom with toilet and clawfoot bathtub on raised ceramic tile platform on the upper floor inside an old circa 1850 Canadiana cottage style hom...

Autor

Perry Mastrovito

Raspoloživa licenca

  • Rights-Managed

Kolekcija

  • agefotostock

Agencija

  • agefotostock

Datum nastanka

  • 2016-07-15
  • Za pomoć i pojašnjenja o pravima korištenja, licenciranju, drugačijim rezolucijama ili ponudu za korištenje izvan ugovorenog obima, kontaktirajte nas.