Prethodna slika Sljedeća slika Zatvori

ESY-044753438

Christmas background with star-shaped Linzer Christmas cookies with strawberry jam, dried rose hips and spruce branches.

Opis

Christmas background with star-shaped Linzer Christmas cookies with strawberry jam, dried rose hips and spruce branches.

Autor

Madeleine Steinbach

Raspoloživa licenca

  • Low-Budget Royalty Free

Kolekcija

  • easyFotostock

Agencija

  • agefotostock

Datum nastanka

  • 2017-12-17
  • Za pomoć i pojašnjenja o pravima korištenja, licenciranju, drugačijim rezolucijama ili ponudu za korištenje izvan ugovorenog obima, kontaktirajte nas.