Impressum

Agencija PIXSELL

Pixel Media d.o.o.
Oreškovićeva 3d, HR–10010 Zagreb
OIB 52995203888

Važni kontakt podaci

tel. (1): +385 (0)1 6500948 :: tel. (2): +385 (0)1 6500946 :: fax: +385 (0)1 6500958

Help-desk
e-mail: pomoc@pixsell.hr

Info-desk
e-mail: info@pixsell.hr

Newsletter-desk
e-mail: newsletter@pixsell.hr

Arhiva – upiti za sadržaj
e-mail: arhiva@pixsell.hr

Najave događanja
e-mail: najave@pixsell.hr :: telefax: +385 1 6500958

Prodaja

e-mail: prodaja@pixsell.hr :: fax.: +385(0)1 6500958


Aleksandra Samardžić
e-mail: aleksandra.samardzic@pixsell.hr :: tel.: +385(0)1 6069478

Produkcija

Robert Belošević, voditelj produkcije
e-mail: robert.belosevic@pixsell.hr :: tel.: +385(0)1 6500905 :: fax.: +385(0)1 6500958

Patrik Macek, voditelj tima fotoreportera
e-mail: patrik.macek@pixsell.hr

Danijel Berković, koordinator posebnih projekata
e-mail: danijel.berkovic@pixsell.hr :: tel.: +385(0)1 6500945

Razvoj i agencijska suradnja

Sandra Krunić, voditeljica razvoja i agencijske suradnje
e-mail: sandra.krunic@pixsell.hr :: tel.: +385(0)1 6500947 :: fax.: +385(0)1 6500958

Produkcijski desk

Marko Šarić, koordinator produkcije
e-mail: marko.saric@pixsell.hr :: tel.: +385(0)1 6069477

Vlatka Lukunić, koordinatorica produkcije
e-mail: vlatka.lukunic@pixsell.hr :: tel.: +385(0)1 6300545

Davorka Jureković, urednica weba
e-mail: davorka.jurekovic@pixsell.hr

Vedran Mulović, urednik weba
e-mail: vedran.mulovic@pixsell.hr

Vanja Strmečki, urednik weba
e-mail: vanja.strmecki@pixsell.hr

Agencijski desk

Ivana Slojšek, urednica weba
e-mail: ivana.slojsek@pixsell.hr :: tel.: +385(0)1 6500948

Zaštita autorskog prava

Siniša Hančić, voditelj
e-mail: copyright@pixsell.hr

Uprava

Renato Ivanuš, direktor, član Uprave
Goran Gavranović, prokurist
Dražen Klarić, prokurist
e-mail: uprava@pixsell.hr :: tel.: +385(0)1 6069650 :: fax.: +385(0)1 6500958


Dubravka Klepac, voditeljica logističkih i poslova podrške poslovanju
e-mail: dubravka.klepac@pixsell.hr :: tel.: +385(0)1 6069650 :: fax.: +385(0)1 6500958PIXSELL djeluje u sklopu austrijskog medijskog koncerna "Styria Media Group AG".
PIXSELL je žig (trademark) registriran pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo i u vlasništvu je Pixel Media d.o.o.