Impressum

Agencija PIXSELL

Pixel Media d.o.o.
Oreškovićeva 3d, HR–10010 Zagreb
OIB 52995203888

Važni kontakt podaci

tel. (1): +385 (0)1 6500477 :: tel. (2): +385 (0)1 6500948 :: fax: +385 (0)1 6500946


Info-desk
e-mail: info@pixsell.hr


Najave događanja
e-mail: najave@pixsell.hr :: telefax: +385 1 6500958

Uprava

Anamaria Todorić, članica Uprave
Renato Ivanuš, član Uprave
Goran Gavranović, prokurist
Dražen Klarić, prokurist

Petar Glebov, voditelj operativnog poslovanja
e-mail: uprava@pixsell.hr :: tel.: +385(0)1 6069650 :: fax.: +385(0)1 6500958

Sandra Krunić, zamjenica direktora i voditeljica razvoja 
e-mail: sandra.krunic@pixsell.hr :: tel.: +385(0)1 6500947 :: fax.: +385(0)1 6500958

Dubravka Klepac, asistentica Uprave
e-mail: dubravka.klepac@pixsell.hr :: tel.: +385(0)1 6069650 :: fax.: +385(0)1 6500958

 

Foto odjel

Igor Šoban, voditelj foto odjela 
e-mail: igor.soban@pixsell.hr :: tel.: +385(0)1 6300 943

Slavko Midžor, zamjenik voditelja foto odjela
e-mail: slavko.midzor@pixsell.hr 

 

Prodaja

e-mail: prodaja@pixsell.hr :: fax.: +385(0)1 6500958

Aleksandra Samardžić
e-mail: aleksandra.samardzic@pixsell.hr :: tel.: +385 (0)1 6069478


Web i društvene mreže

Robert Belošević, urednik weba i društvenih mreža
e-mail: robert.belosevic@pixsell.hr :: tel.: +385(0)1 6500905 :: fax.: +385(0)1 6500958

 

Desk

Marko Šarić, voditelj deska
e-mail: marko.saric@pixsell.hr :: tel.: +385(0)1 6069477

Vlatka Lukunić, zamjenica voditelja deska
e-mail: vlatka.lukunic@pixsell.hr :: tel.: +385(0)1 6300545

 

Agencijska suradnja

Ivana Slojšek, zamjenica voditelja deska
e-mail: ivana.slojsek@pixsell.hr :: tel.: +385(0)1 6500948

 

 

Zaštita autorskog prava

Siniša Hančić, voditelj
e-mail: copyright@pixsell.hr

 


PIXSELL djeluje u sklopu austrijskog medijskog koncerna "Styria Media Group AG".
PIXSELL je žig (trademark) registriran pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo i u vlasništvu je Pixel Media d.o.o.