Američki kazališni i filmski glumac Lon Chaney, 1920.