Zadar: Otvorena izložba Piri Reis, kartograf Sulejmana Veličanstvenog