Zagreb: Premijera Kumeka u kinu Studentskog centra