Zagreb: Predstavljeni rezultati istraživanja visokotemperaturne supravodljivosti