Potpisan ugovor za operaciju "Moja mirovina - Unapređenje usluga REGOSA na tržištu rada"