Najveći broj zaraženih od izbijanja pandemije - čak 748 oboljelih - ilustracija