Spomenik Palih Boraca sa crvenom zvijezdom u dvorštu privatne kuće u Lugu Poznanovečkom