Za polijetanje zrakoplovna jedrilica koristi vučno vitlo na tlu