Svake godine tisuće pelikana prolazi kroz Izrael na putu do Afrike