Poljoprivrednici rade na poljima ljubičaste riže, koju su nekad smjeli jesti samo kineski carevi