Mirovne operacije UN-a moraju se pridržavati ciljeva i načela Povelje UN-a i