Japan: U muzeju umjetnosti Omiya Bonsai izloženo je više od 100 bonsai remek djela