Indija: Kailasavadivoo Sivan održao konferenciju za medije