Generalna skupština UN 28. put usvojila rezoluciju za prekid embarga Kubi