Damask: Radovi sirijskih crtanih umjetnika privlače pažnju na sajmu