CHINA-ZHEJIANG-JIANDE-MIDDLE SCHOOL-LABOUR EDUCATION (CN)