Varšava: Poruka zahvale svim zdravstvenim djelatnicima na zgradi poljskog palamenta