Poljski vinar lansirao 'pandemijsko vino' s etiketom koja podjeća na doba kuge