Poljska: Policija uklanja članove udruge Pokreta građana