Hrvatski paraolimpijac Tomi Brajša na Europskom parolimpijskom plivačkom natjecanju u Dublinu