Sigi Harreis smatra se prvom ženskom voditeljicom u Njemačkoj, bila je aktivna 70- ih i 80 - ih