Rudolf Hess, jedan od najpoznatijih Hitlerovih suradnika i članova NSDAP-a