Njemački autor i istraživač Karlheinz Deschner, 1.1.1971.