Berlin: Dom povjesničara i pisca Eduarda Fuchsa, 1.1.1928.