Zagreb: Otvoreno europsko klupsko prvenstvo u taekwondou