Zagreb: Fight Nation Championship, Monika Porazynska - Adriana Vuković