Zagreb: Dolazak košarkaša sa OI u Pekingu na zagrebački aerodrom Pleso