Rio de Janeiro: Sara Kolak bacila koplje 66,18m i osvojila zlatnu medalju