Pogled iz zraka na gradilište novog stadiona NK Osijek na Pampasu