Bjelovar: Josipu Mamić, brončanu reprezentativku, ugostio i darivao gradonačelnik Hrebak