Beograd: Konferencija za medije uoči atletskog bacačkog mitinga „DOBACI DO…22“