Zagreb: Zagrebačka filharmonijana na probi sa dirigentom Davidom Danzmayerom