Zagreb: Predstavljanje box seta "Splitska dica - od zidića do vječnosti"