Zadar: Predstavljanje putopisa "Himalajski dnevnik" Hrvoja Rupčića