Veliki Brijun: Predstava Cabaret- koncert za žlice i gitaru