Split: Turisti i građani osvježenje potražili u hladu i na fontanama