Rijeka:14. Ljeto u Starom gradu, nastup Sandra Bastiančića i Nine Romić