Rijeka: Izložba u sklopu EPK Rijeka 2020. projekta RoUm - Dani odbačenih