Na lokaciji starog grada Sinja izvedena predstava Opsada Sinja