Karlovac: Prvi nastup Massima u sklopu turneje Vještina Boutique