Beograd: Pjevačica Zorana Pavić u laserskom centru